Taxaties
Visie op zaken

Visie op zaken

Objective Valuation - Creative Solutions

Taxaties

RICS staat voor Royal Institition of Chartered Surveyors. RICS bevordert en handhaaft de hoogste professionele kwalificaties en standaarden in de ontwikkeling en het beheer van grond, vastgoed, bouw en infrastructuur. Als RICS Registered Valuer zijn wij onderworpen aan de kwaliteitsborging die RICS heeft vastgelegd in o.a. het Red Book.

RICS-taxaties steunen op vier pilaren: 

  1. Uitstekende kennis van de lokale markt en van relevante marktontwikkelingen 
  2. Vakinhoudelijke expertise, op bouwtechnisch gebied, maar ook ten aanzien van andere factoren die de marktwaarde kunnen beïnvloeden 
  3. De hoogste professionele standaarden, om absolute professionaliteit en integriteit te waarborgen
  4. Regulering en toezicht, om ervoor te zorgen dat de aangesloten taxateurs zich strikt aan de RICS-standaarden houden. De RICS-organisatie beoordeelt ingediende klachten en kan disciplinaire maatregelen opleggen. 

TAXATIE MANAGEMENT INSTITUUT

TMI zorgt voor een Taxatie Management Systeem waarmee taxateurs op uniforme wijze en volgens vaste uitgangpunten kunnen waarderen en informatie kunnen delen. TMI richt zich op alle gekwalificeerde taxateurs die met het Taxatie Management Systeem willen werken. Daarnaast is het instituut relevant voor opdrachtgevers in de commerciële vastgoedsector. Taxaties die gemaakt zijn met het Taxatie Management Systeem voldoen aan de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed©. Dat houdt in dat de taxatie daarmee voldoet aan de hoogste kwaliteitsstandaards in de markt én onderbouwd is. 

Leo Beckers

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Cookies pagina. OK